15 cech i kompetencji Skutecznego Lidera

Część I „Okiem Lidera”.

JAKIE CECHY I KOMPETENCJE, ZDANIEM LIDERÓW, POWINIEN POSIADAĆ SKUTECZNY PRZYWÓDCA?

o-LEADER-facebook

Lider- motywator, osoba za, którą ludzie chętnie podążają i są podatni na jej wpływ.

Kim jest skuteczny lider i komu należałoby zadać to pytanie? Osobom, które sprawują ową funkcję, a może podwładnym, którzy z liderem obcują na co dzień?
Odpowiedź obu stron z pewnością będzie różniła się w pewnych aspektach. Związane jest to bowiem z perspektywą, z jakiej obserwują one dane zjawiska, zgodnie z powiedzeniem „punk widzenia, zależy od punktu siedzenia”. Aby więc jak najlepiej móc odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy zadać je za równo liderom jak i podwładnym. „Prawda”, być może, leży gdzieś po środku.W pierwszej części artykułu „Okiem lidera”,  skoncentrujemy się  na 15 odpowiedziach przywódców, którzy wzięli udział w szkoleniu „Skuteczny lider”.  Warsztaty przeprowadzone zostały w Centrum Innowacji Prolearning, w dniach 1-2.02.2016.
Podczas dwóch dni wspólnej pracy z grupą, wybrane zostały najczęściej powtarzane i typowane przez osoby biorące udział w szkoleniu, cechy i kompetencje prawdziwych przywódców. Oto one:

1.CHARYZMA

Jest to zdolność lidera do wywierania bardzo wyraźnego wpływu na otoczenie, w którym się znajduje. Efektem tego wpływu, powinna być nie tylko zmiana w zachowaniu podwładnych, ale przede wszystkim transformacja ich wartości oraz przekonań. Podążanie za osobą charyzmatyczną i wykonywanie jej poleceń, nie wynika więc z lęku czy obawy przed utratą pracy, a autentyczną wiarą w to co robi oraz mówi przywódca. Charyzma to pewnego rodzaju energia życiowa, która nadaje liderowi znamion wyjątkowości, szczególnych zdolności oraz odmienności od reszty społeczeństwa.

2.UMIEJĘTNOŚĆ DOSTARCZANIA ROZWIĄZAŃ

Każdy pracownik natrafia na sytuację, w której nie potrafi lub nie może samodzielnie rozwiązać danego zagadnienia. W takiej okoliczności, ważne jest, aby mógł liczyć na wiedzę i doświadczenie przywódcy. Lider, zdaniem grupy, powinien w kryzysowych sytuacjach zainspirować lub pobudzić do myślenia koncepcyjnego lub dostarczyć gotowe rozwiązanie, które natychmiast będzie można wprowadzić w życie.

3.BYCIE AUTORYTETEM

Hasło autorytet, z pewnością nieoderwalnie wiąże się z wyznawanymi w danym środowisku wartościami oraz zasadami. Aby lider uznany został za autorytet, z pewnością musi wpasowywać się w charakter danego przedsiębiorstwa i rozumieć zasady w nim panujące. Niezwykle istotne jest również, wykazywanie się profesjonalizmem, szczególną wiedzą i/lub umiejętnościami oraz bezstronnością w ocenie wydarzeń.

4.SŁUCHANIE, DORADZANIE, MOTYWOWANIE

Okazuje się, że zdaniem liderów, bardzo ważne jest poczucie, że przywódca to nie tylko osoba wydająca polecenia, ale przede wszystkim ktoś, kto uważnie słucha i stara się wspierać działania pracownika. Przywódca, zdaniem kursantów, to także osoba, która potrafi i chce odpowiednio zmotywować swoich pracowników, zapalić w nich ogień, który pozwoli na bardziej wydajną pracę. Jest to niezwykle ważna umiejętność, która przełoży się bezpośrednio na realizację celów firmy.

5.EFEKTYWNE ROZDZIELANIE ZADAŃ

Do niezwykle istotnych zadań lidera, należy również odnalezienie w każdym pracowniku potencjału, tak, aby jak najkorzystniej rozplanować działania i przydzielić odpowiednim osobom konkretne zadania. Aby było to możliwe, lider powinien wykazać się zdolnością obserwacji, pozwalającą na odkrywanie , a następnie rozwijanie umiejętności podwładnych, w dobrze dobranych dla nich rolach.

6.WPROWADZANIE USPRAWNIEŃ

Zdaniem liderów, przywódca to również innowator, który jest otwarty na nowe rozwiązania i technologie, pomagające usprawnić dotychczasowe działania. Aby jednak móc wprowadzić usprawnienie, trzeba odpowiednio zdiagnozować potrzebę, aby działania korygujące przyniosły pożądany efekt. Lider, to więc osoba, która potrafi dostrzec potrzebę lub problem, a następnie opracować do niej najlepsze z możliwych rozwiązań.

7.BYCIE GODNYM ZAUFANIA

Lider, to nie jest ktoś, kto dużo mówi o zaufaniu, ale ktoś, kto zaufanie buduje. Aby być odbieranym jako osoba godna zaufania, trzeba wykazać się uczciwością wobec grupy, poprzez przyznawanie się do własnych błędów i porażek, mówienie wprost o problemie oraz unikanie obietnic, których nie można spełnić. Istotnym elementem budowania zaufania, jest również konsekwencja w prowadzonych działaniach, dyskrecja oraz prawdomówność.

8. BEZSTRONNOŚĆ

Bezstronność w ocenie, podchodzenie do każdego indywidualnie, bez faworyzowania, równe traktowanie, nagradzanie lub wyciąganie konsekwencji na podstawie osiągniętych wyników, a nie sympatii bądź antypatii to kolejne wyróżniki dobrego lidera.

9.BYCIE EMPATYCZNYM

Zdolność współodczuwania, jest niezbędną umiejętnością we współpracy z innymi ludźmi. Pozwala ona bowiem na przyjęcie innego sposobu myślenia i spojrzenie z perspektywy innej osoby na rzeczywistość czy dany problem. To z kolei umożliwia wprowadzanie najskuteczniejszych rozwiązań kadrowych, logistycznych oraz zarządzania talentami.  Dzięki empatii, lider jest w stanie spojrzeć na przedsiębiorstwo z szerszej perspektywy, niż tylko z własnej.

10.SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Konflikty powstają wtedy, kiedy dochodzi do zetknięcia się sprzecznych interesów w obrębie przedsiębiorstwa. Nieporozumień nie należy się obawiać, gdyż są one nieuniknionym elementem pracy z innymi ludźmi. Konflikt, wbrew pozorom, może przynieść coś dobrego, ponieważ pozwala zwrócić uwagę, na nieprawidłowe funkcjonowanie pewnych obszarów w firmie. Rola przywódcy jest tutaj nieodzowna, ponieważ odpowiednie pokierowanie konfliktem, a następnie opracowanie najlepszego rozwiązania, jest jedną z kluczowych umiejętności, pozwalających na zbudowanie dobrej atmosfery w grupie.

11.DBANIE O ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Podczas tworzenia planu rozwojowego pracownika, ważną rolą lidera jest dostrzeżenie jego indywidualnych predyspozycji, aby możliwe było wybranie dla niego najkorzystniejszej drogi edukacji. Dbanie o rozwój pracownika, wpływa na poziom jego satysfakcji z wykonywanej pracy, a także jego profesjonalizm oraz kompetencje w danym obszarze. Należy pamiętać o tym, że rozwój pracownika, to rozwój firmy oraz zwiększenie szansy na osiąganie wyznaczonych celów firmy.

12.OPRACOWYWANIE NAJLEPSZEJ STRATEGII

 Dobry menedżer z pewnością powinien być dobrym strategiem. Rozsądne planowanie, umiejętność uszeregowania zadań według hierarchii ważności czy dobranie ich do odpowiednich grup i osób, to klucz do sprawnie funkcjonującej organizacji.

13.STAWIANIE CZOŁA WYZWANIOM

Według osób biorących udział w szkoleniu, lider to także osoba, która odważnie kroczy przez życie, podejmując się wszelkich wyzwań. Nieodzowną cechą, która pozwala na podejmowanie ryzyka, jest pewność siebie.

14.INTEGROWANIE GRUPY

Skuteczny lider, to taki, który zdaje sobie sprawę z tego, że dobra atmosfera w firmie, przekłada się na jej wyniki. Gdy ludzie czują się ze sobą dobrze i pewnie, chętniej wymieniają się doświadczeniami, chętniej udzielają pomocy i wsparcia. To z kolei przekłada się na bardziej wydajną współpracę między poszczególnymi działami firmy, szybszy i sprawniejszy przepływ informacji oraz chęć pozostania w przedsiębiorstwie. Istotą skutecznego przywództwa, jest więc umiejętność integrowania grupy i zachęcania do współpracy.

15.SKUTECZNE NEGOCJOWANIE

Ostatnią już umiejętnością, która zdaniem liderów nadaje przywódcy znamion bycia skutecznym, jest zdolność do osiągania porozumienia, w sytuacji gdy dwie strony mają zupełnie odrębny pogląd na daną kwestię. To umiejętność szukania jak najlepszego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w sprawę strony. Umiejętności negocjacyjne, pozwalają liderowi na odkrywanie rzeczywistych potrzeb i celów podwładnych, a w konsekwencji wypracowanie kompromisu, który satysfakcjonowałby obie strony.

To najczęściej typowane przez liderów cechy, które ich zdaniem świadczą o byciu skutecznym przywódcą. W drugiej części artykułu, przedstawię 15 najważniejszych cech i kompetencji lidera, które wytypowane zostały przez podwładnych.

http://szkolenia-biznesowe.prolearning.pl/skuteczny-lider/

 
Comments

Widać, że autorka posiada dużo wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Wystarczy przeczytać bloga i aż się chce z takimi osobami współpracować !

„W drugiej części artykułu, przedstawię 15 najważniejszych cech i kompetencji lidera, które wytypowane zostały przez podwładnych.” A kiedy można się jej spodziewać…?

Zespół ProLearning

Myślę, że uda mi się wstawić artykuł w przyszłym tygodniu 🙂