Blog

Zarządzanie zespołem wirtualnym

Zarządzanie zespołem wirtualnym. Czy jest łatwe ? Czy jest możliwe ?

Jakiś czas temu prowadziłam szkolenie z tematu zarządzania zespołem wirtualnym dla British American Tobacco w Warszawie.

Grupa, którą miałam przyjemność poznać była pracowitym a do tego pełnym zapału zespołem do pracy podczas szkolenia. Oczywiście przy tak wspaniałej grupie 8 godzin szkoleniowych minęło jak 5 minut.

Ci ludzie na co dzień borykają się z zarządzaniem zespołem wirtualnym w warunkach rozproszonych.

Poniżej chciałabym przedstawić problemy, które ujawniły się podczas szkolenia w związku z zarządzaniem zespołem wirtualnym na odległość.

Oto kilka z nich:

 • efektywność w kontaktach,
 • presja czasowa – jak ponaglać bez presji,
 • emocje i zaangażowanie,
 • budowanie pozycji + zespołu,
 • jakie są sprawdzone rozwiązania ?
 • jak efektywnie budować zespół?
 • jak zastąpić spotkania FTF nie tracąc ich zalet ?
 • efektywna komunikacja,
 • czego unikać,
 • dobre praktyki,
 • balans między wolnością a efektywnością,
 • motywowanie – czy są jakieś dodatkowe aspekty ?
 • nadzór pracy,
 • budowanie zaufania,
 • monitorowanie postępu i rozwoju,
 • kryteria oceny jakości pracy,
 • najczęstsze błędy,
 • best practice,
 • jak wspierać wirtualne zespoły które do Ciebie raportują?
 • jak egzekwować zadani różnych funkcji na odległość?
 • jak uniknąć nieporozumień komunikacyjnych ?
 • jak udzielać feedbacku on-line ?

 

Zarządzanie zespołem wirtualnym, który jest rozproszony na pewno nie jest proste, jednak jest możliwe.

Z grupa z British American Tobacco planujemy kolejne spotkania, aby ich praca przynosiła samą satysfakcję i zadowolenie  ! 🙂 🙂

zarządzanie zespołem wirtualnym

zarządzanie zespołem wirtualnym


Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników – fantazja czy realia w EB?

27.06.2018 roku zostałam poproszona przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny do udziału w konferencji HR Disrupt.

Konferencja HR Disrupt to pierwsze tego typu wydarzenie, podczas którego nie mówiliśmy wyłącznie o teorii employer brandingu, ale zestawiliśmy wiedzę z praktyką i opinią odbiorców tych działań. Wydarzenie było skierowane zarówno do praktyków, jak i osób zainteresowanych tematem, nie zajmujących się nim zawodowo. O unikatowości wydarzenia świadczyć może formuła dyskusji panelowych, do których zaproszono młodych ludzi, którzy wkraczają właśnie na rynek pracy. Ich opinie i oceny mogą stanowić źródło bezpośrednich insightów i inspiracji dla osób/podmiotów zajmujących się budowanie marki pracodawcy.

Cele konferencji:

 • Głęboka analiza problemów i zmian, jakie zachodzą na rynku pracy.
 • Stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń.
 • Stworzenie miejsca do spotkań przedstawicieli biznesu i pokolenia Y.
 • Propagowanie wiedzy na temat employer brandingu.
 • Podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników.
 • Promocja nowopowstającego kierunku studiów – employer branding na Uniwersytecie SWPS.

Mój temat wystąpienia: Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników – fantazja czy realia w EB?

 

Nie ukrywam, że po wystąpieniu jestem bardzo zadowolona. Mój temat wzbudził wiele emocji ! 🙂

Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników - fantazja czy realia w EB?

Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników – fantazja czy realia w EB?

Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników - fantazja czy realia w EB?

Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników – fantazja czy realia w EB?


Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Jakiś czas temu zostałam zaproszona do udziału  w IX konferencji pt. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zakopane, 20-22 września 2017).

Ostatnio otrzymałam przesyłkę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w której znalazłam prezent ! 🙂

Były to książki pod tytułem: „EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA”, wydaną przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Książka ta zawiera wystąpienia wszystkich prelegentów, którzy brali udział w IX konferencji pt. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym.

Celem konferencji były wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń, prezentacja wyników badań naukowych, a także integracja środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu.
Edycja konferencji w szczególności była poświęcona problematyce zarządzania projektami i procesami.

Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia teoretyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności zarządzania projektami i procesami, w tym:

 • współczesne trendy w rozwoju zarządzania projektami i procesami,
 • metody zarządzania projektami i procesami,
 • projektowanie procesów i systemów organizacyjnych,
 • przywództwo i zarządzanie zespołem projektowym,
 • zarządzenie ryzykiem projektów i bezpieczeństwem procesów,
 • controlling projektów i procesów,
 • informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania projektami i procesami.

Artykuły i referaty zgłaszane na konferencję mogły także obejmować następujące obszary tematyczne:

 • kreowanie strategii zmian i rozwoju organizacji,
 • implementacja strategii w warunkach globalizacji,
 • projektowanie i wdrażanie elastycznych systemów wytwarzania i logistyki,
 • koncepcje zarządzania innowacjami i kapitałem intelektualnym,
 • doskonalenie struktur organizacyjnych i sieci organizacyjne,
 • rozwój potencjału społecznego i zarządzanie kompetencjami organizacji,
 • zarządzanie informacjami i wdrażania narzędzi informatycznych.

Moje wystąpienie na konferencji: „Przywództwo wirtualnym zespołem projektowym – czy jest możliwe ? Nowe koncepcje, wybrane uwarunkowania i dylematy wyłaniające się z praktyki gospodarczej”, można odnaleźć w owej książce na stronie 369 pod tytułem: „Przywództwo w projektowych zespołach wirtualno – sieciowych”.

ZAPRASZAM DO LEKTURY ! 🙂

 

"Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" wyd. "ORGMASZ".

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” wyd. „ORGMASZ”.

 

 

Moje wystąpienie na konferencji: "Przywództwo wirtualnym zespołem projektowym - czy jest możliwe ? Nowe koncepcje, wybrane uwarunkowania i dylematy wyłaniające się z praktyki gospodarczej".

Moje wystąpienie na konferencji: „Przywództwo wirtualnym zespołem projektowym – czy jest możliwe ? Nowe koncepcje, wybrane uwarunkowania i dylematy wyłaniające się z praktyki gospodarczej„.


Zapalniki stresu – warsztat podczas szkolenia ” Zarządzanie stresem i praca z trudnym Klientem”

Ostatnio prowadziłam szkolenie ” Zarządzanie stresem i praca z trudnym Klientem” dla globalnej, wielomiliardowej spółki, która oferuje opakowania produktów konsumpcyjnych i przemysłowych oraz usługi łańcucha dostaw opakowań. W oparciu o ponad 60 zakładów w 18 krajach Europy produkują opakowania wykorzystywane w wielu branżach, również dla najsłynniejszych marek. Obsługują klientów w 85 państwach.

Praca z trudnym Klientem bywa bardzo ciężka. Często towarzyszy temu zjawisko stresu.

Coraz częściej praca pochłania nas bez reszty. Ciągle o niej myślimy i stresujemy się z jej powodu, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie.

Stres najprościej można zdefiniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie. Wspomniane wydarzenia zakłócające określamy jako stresory. Ich źródło może być zarówno fizyczne (np. hałas, przeludnienie, choroby, katastrofy naturalne) jak i społeczne (np. brak zatrudnienia, ciąża i poród, problemy rodzinne, utrata ukochanej osoby, przestępczość).

Z grupą szkoleniową podczas szkolenia skupiliśmy się na wypracowaniu tak zwanych ZAPALNIKÓW STRESU podczas jednego z warsztatów, poniżej przykładowe odpowiedzi uczestników szkolenia:

– brak zrozumienia,

– powtarzające się pytania, które mają na celu wybicie mnie z równowagi i tak się dzieje,

– coś na już, na wczoraj,

-podniesiony głos rozmówcy,

– traktowanie z góry,

-presja czasu na realizację zadania,

– zarzuty, że coś zostało zrobione, nieopracowane bez głębokiej analizy,

– arogancja,

– brak chęci podjęcia tematu,

– ignorancja,

– brak chęci omawiania problemu,

-nadgorliwość Klienta,

– chamskie zachowanie,

– nie odnoszenie się do logicznych argumentów, tylko ciągłe powtarzanie banałów,

– brak chęci zrozumienia drugiej strony,

-brak chęci współpracy,

– gdy druga strona udaje, że nie rozumie,

– głupota,

– pozycja milcząca na spotkaniach,

– zdarta płyta „nie da się”,

-brak elastyczności ze strony rozmówcy.

"Zapalniki stresu" - Warsztat podczas szkolenia "Zarządzanie stresem i praca z trudnym Klientem".

„Zapalniki stresu” – Warsztat podczas szkolenia „Zarządzanie stresem i praca z trudnym Klientem”.

 


Diversity – warsztaty o różnorodności

W dzisiejszych czasach społeczeństwo jest przesiąknięte stereotypami. Społeczeństwo XXI wieku w  dobie dostępu do informacji oraz w ciągłym procesie globalizacji, ewoluuje, zmieniając swoją strukturę. Tworzy ona różnych ludzi, którzy pracują i współżyją w jednym zakładzie pracy, bliskim otoczeniu czy społeczności. Są to ludzie o różnych postawach i doświadczeniach. Ludzie, których dzieli różnica pokoleń. Mimo tych wszystkich różnic, które istnieją od zawsze, potrafimy je  dostrzegać i  zamiast z nimi walczyć, kształtujemy postawy aby wzajemnie siebie zrozumieć i  współpracować.

DIVERSITY czyli RÓŻNORODNOŚĆ to coś, co czyni każdego z nas kimś wyjątkowym. Jest to nasz styl myślenia, wykształcenie, wiek, płeć, osobowość, rasa czy narodowość. To szeroki wachlarz różnic i podobieństw. Każdy z nas jest INNY. Nie należy się tego bać. Musimy z naszej inności i  różnorodności wyciągać to co najlepsze, tworząc przy tym mechanizmy współpracy a nie rywalizacji.

 

Ostatnio miałam przyjemność prowadzić warsztaty z różnorodności dla przedsiębiorstwa zajmującego się głównie sprzedażą detaliczną oraz produkcją mebli, a także artykułów dekoracyjnych.

Spotkanie przede wszystkim wprowadziło do tematyki różnorodności i wyjaśniło  znaczenie tego pojęcia. Ułatwiło i pozwoliło zrozumieć uczestnikom jak budować efektywną współpracę opartą na różnorodności.

Upominek otrzymany podczas "Ikea people focus week".

Upominek otrzymany podczas „Ikea people focus week”.

Marshmallow challenge. Zadanie zespołowe

Marshmallow challenge. Zadanie zespołowe.


Doświadczenie w informacji zwrotnej

Ostatnio miałam zaszczyt prowadzić szkolenie z „Przekazywania informacji zwrotnej” dla ogromnego przedsiębiorstwa hostingowego działającego we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Czechach oraz w Polsce.

Podczas szkolenia został poruszony temat -> doświadczenie w przekazywaniu informacji zwrotnej (feedback).

Poniżej przykłady odpowiedzi uczestników:

– złe skojarzenia (przekazane bez celu, demotywowało),

– teraz jest nadany sens,

– negatywne skojarzenie, bo to jest ocena twojej pracy,

– informacja zwrotna jako pomoc, wsparcie a nie ocena ( sam doszedłem do tego, że zmiana ma sens),

– każdy chce wiedzieć jak pracuje ( feedback jako wskazanie potencjału).

Uczestnicy podczas pracy warsztatowej wypracowali kilka założeń dotyczących feedbacku, aby nie stał on się demotywatorem do pracy:

 • Techniki działania informacji zwrotnej
 • Motywacja poprzez feedback
 • Aby minusy nie przesłoniły plusów
 • Zwroty, które pomogą zobrazować pracę osobie której przekazujemy feedback
 • Jak powinna wyglądać rozmowa ? (schemat rozmowy)
 • Kiedy częstszy monitoring pracy ?
 • Najlepsze metody – ekstremalne reakcje
 • Jak przygotować się do feedbacku negatywnego ?

– ćwiczenia pytań w ten sposób aby druga osoba sama dochodziła do wniosków

doświadczenie w przekazywaniu informacji zwrotnej


Klucz do zmiany postawy

To co najtrudniejsze w procesie rozwojowym to zmiana na poziomie postaw ( wśród trzech rozpatrywanych komponentów kompetencji, które dot. pełna wziął w polemice naukowej). Do zmiany pierwszym krokiem jest:

 1. Szczerość przed samym sobą.
 2. Szczerość przed innymi w zespole.
 3. Szczerość przed przełożonym.

Owa zmiana często wymaga podejścia  wielobodźcowego, co zapewnia nasza autorska metodologia I-TEAM. A jakie wypowiedzi można było użyć podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu spotkań obsługi klienta.  Temat dotyczy poinformowania klienta o ankiecie ,tzn.  badanie satysfakcji. Okazało się, że organizacja chcąc poprawiać i w ogóle wpłynąć na jakość standardów wprowadziła ankietę dla klientów po przeprowadzonej rozmowie. Okazało się, że pracownikom zdanie dot. poinformowania klienta o owej ankiecie stało się jak „kołek w gardle” z różnych przyczyn:

 1. Ankieta do przepychania na siłę.

  Klucz do zmiany postawy

  W przypadku odbytych zajęć jednym z symboliki klucza do zmiany w postawie był praktyczny warsztat symbolizujący w różnych konwencjach informowanie klientów o badaniu satysfakcji.
  Na przedstawionym zdjęciu było to hiszpańska GITARRRRRRA.

 2. Bo zawiera moją ocenę pracy.
 3. Bo będę miał wytknięte błędy.

Rozwiązania:

Dla analityka podejście zero-jedynkowe ( „0”-„1”) – „ musi być i koniec”. Dla przywódcy podjęte „ ja dałem jakby klientowi coś od siebie -> to Ty też daj mi coś od siebie –okazało się tym „kluczem”  do otwierania i zmiany w postawie i podejściu do mówienia o ankiecie na końcu rozmowy. Dla kolejnej osoby  wpływ na poprawę jakości funkcjonowania firmy, czyli jeśli klient zawarł uwagi to firma będzie mogła się rozwijać. Na początku tej zmiany wydawało się, że wystarczy poinformować zespół i ludzie zaczną mówić, to co firma poprawiła. Dla części zespołu przyszło to łatwo a dla części okazało się wyjątkowo trudne w swobodnej rozmowie z klientem.


„Motywować czy nie motywować”

Zakończyliśmy kolejny etap szkolenia z zakresu „motywowania, zwiększania zaangażowania pracowników oraz zarządzania konfliktem” dla jednej z rozgłośni radiowych mający na celu wzmocnienie kwalifikacji i kompetencji menadżerskich .

Procesowe podejście, które jest specyfiką mojego działania z naszymi klientami przynosi korzyści dla tej grupy i tym razem okazało się być skuteczne.

Najlepiej opisać to co się działo słowami Dyrektora działu personalnego, który był jednocześnie uczestnikiem spotkań, które usłyszałam podczas rozmowy kilka dni po spotkaniu :

„ Chciałem bardzo podziękować za świetne szkolenie. Wszystko, było super, pięknie i fajnie. Na pewno spotkamy się w przyszłym roku. Dzięki zastosowanym metodom udało wam się wejść w sedno pojawiających się problemów i udzielać praktycznych wskazówek i remedium na problemy. Zarówno prezes jak i ja mamy świadomość, że budowanie sprawnego zespołu menadżerskiego działa jak motor napędowy do podejmowania decyzji teraz i w przyszłości.”

W celu rozwijania tej grupy w przyszłym roku zaproponujemy team building w formie hybrydy, będzie to formuła outdoor i dodatkowo twarda merytoryka.

Podczas podsumowania kierownicy, którzy bywają tez w różnych sytuacjach zawodowych i odwiedzają różne firmy szkoleniowe podkreślali, że wyróżnikiem ProLearning jest swoista specyfika metodyczna prowadzonych warsztatów „chodzi o naszą autorską metodologie prowadzenia szkoleń i-team (www.szkolenia-biznesowe.prolearning.pl/o-nas/)” podkreślano, że wartością samą w sobie jest fakt iż mówimy prostymi słowami i potrafimy skomentować oraz przetłumaczyć skomplikowane często teorie naukowe dotyczące w tym przypadku motywowania ludzi na praktyczny język biznesowy.  Ma to wpływ, że nasze spotkania oceniają najwyżej z dotychczasowych doświadczeń podnoszenia własnych kompetencji menadżerskich .

Od autorki: „ z czego jestem niezmiernie dumna, bo takie słowa nagradzają wysiłek podejmowanych działań przeze mnie i cały zespół ProLearning za który bardzo dziękuje.”

A taką mieliśmy aurę pierwszego śniegu w 2017 roku.

Pierwszy śnieg w 2017 roku. Szkolenie http://szkolenia-biznesowe.prolearning.pl/motywowanie-pracownikow/ oraz http://szkolenia-biznesowe.prolearning.pl/zarzadzanie-konfliktem/

Pierwszy śnieg w 2017 roku. Szkolenie http://szkolenia-biznesowe.prolearning.pl/motywowanie-pracownikow/ oraz http://szkolenia-biznesowe.prolearning.pl/zarzadzanie-konfliktem/


„Umiejąca prowadzić w tańcu jak i przez życie”

Ostatnio zostałam bardzo miło zaskoczona prezentem, który otrzymałam od mojego partnera biznesowego Eli. Wszystko odbyło się po szkoleniu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych-profesjonalna obsługa pasażerów-warsztat zaawansowany”, które miałam zaszczyt prowadzić wraz z moim kolegą Januszem Dziewitem  dla PKS w Kluczborku.

Poniżej przedstawiam list, który otrzymałam od Eli. Muszę wspomnieć, że jest on dla mnie wielkim oraz miłym zaskoczeniem jak i powodem do wzruszeń, bo wiem, że to co robię sprawia ludziom powody do radości, do pracy nad sobą.

Ten wzruszający gest udowodnił, że to co robię potrafi motywować do pracy, potrafi motywować do zmian. Mi osobiście daje to ogromną energię do dalszej pracy, dalszego rozwoju oraz tworzenia nowych pomysłów, którymi mam nadzieje będę mogła „zarazić” ludzi, dla których staną się one, jak stały się dla PKS Kluczbork dopalaczem oraz motywatorem do ZMIANY.

Poniżej przedstawiam list autorstwa Eli:

Z Wami jest jak z Bożym Narodzeniem, bez względu na to ile razy byście nie przyjechali i tak zawsze się na Was czeka z ekscytacją.

Bo dajecie nam niezłego kopniaka, pomagacie nam ruszyć tyłki z kanapy i iść do przodu.

Bo jesteście jak dopalacz, po którym problemy, które nas przytłaczały nagle okazują się wyzwaniem.

Bo jesteście team-em, który jest niezastąpionym motywatorem.

Już po pierwszym spotkaniu z Wami przestaliśmy używać słowa „spróbujemy”, ponieważ uznaliśmy, że to nie samo słowo jest problemem, ale sposób myślenia, który się za nim kryje. Każda próba, bowiem kryje w sobie możliwość porażki. Zaczęliśmy więc mówić „zrobimy” i w ten sposób zamieniliśmy nasze marzenia na cele.

To dzięki Wam udało nam się zmienić „Nie chce mi się” na „Chcę”, a pokonywanie siebie stało się dla nas niezwykłą przygodą, bo okazało się nie tylko pracą, ale również odkrywaniem siebie na nowo.

Tworzenie zespołu nie jest proste. Działanie w zespole również takie nie jest, ale dziś już wiemy, że biznes bez problemów nie istnieje, że nie ma rozwoju bez zmian. Wy otworzyliście nam oczy na możliwości, my otworzyliśmy się na cele, a to spowodowało, że, nie wiadomo kiedy, staliśmy się ZMIANĄ.

Nasze drogi pewnie jeszcze nie raz się skrzyżują, ale chcę, żebyście już wiedzieli, że bez Was nie było tego wszystkiego. To wy to zaczęliście, dlatego,wielkie dzięki za wszystko.

Obraz, który dostałam od Eli został przez nią nazwany „Umiejąca prowadzić w tańcu jak i przez życie”.

"Umiejętnie prowadząca w tańcu jak i przez życie"

„Umiejąca prowadzić w tańcu jak i przez życie”; inspiracja po szkoleniu „Poprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna z pasażerami”


Przywództwo wirtualnym zespołem projektowym- czy jest możliwe?

Na początku 2017 roku zostałam poproszona, przez jedno z wydawnictw o zrecenzowanie nowej książki o zarządzaniu. Ucieszyłam się niezmiernie, w końcu stałe pogłębiane wiedzy jest nie tylko elementem mojego zawodu, ale także moją pasją. Po dwóch tygodniach otrzymałam wyczekiwany egzemplarz. Niestety już po pierwszych kilku stronach zorientowałam się, że książka zawiera poważne błędy językowe oraz merytoryczne. Pomimo zawodu, jakiego doświadczyłam w tamtej chwili, postanowiłam sprawdzić swoje siły i napisać artykuł o przywództwie. Przygotowany przeze mnie tekst dostał pozytywne recenzje. Dowodem tego, jest zaproszenie na Konferencje Naukową pod tytułem “Zarządzanie Projektami i Procesami”, która odbędzie się w Zakopanem, dn. 20-22 września 2017r. organizowaną przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zapraszam wszystkich serdecznie na moje wystąpienie w piątek 22.09.2017r., na którym przedstawię swój artykuł pt. „Przywództwo wirtualnym zespołem projektowym- czy jest możliwe? Nowe koncepcje, wybrane uwarunkowania i dylematy wyłaniające się z praktyki gospodarczej”.