All posts in Bez kategorii

AUDYT

Categories: Bez kategorii
Comments: No

Audyt często kojarzy się nam z nieprzyjemną procedurą, która ma na celu skontrolować nasze różne procesy, zanalizować je i ocenić. Pracownicy natomiast obawiają się, że podczas audytu zostaną wykryte ich błędy i niedopatrzenia. Audyt to działalność niezależna i obiektywna, która ma na celu usprawnienie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

 

Aby uświadomić sobie rolę i znaczenie planu audytów, należy przedstawić podstawowe cele procesu planowania:

 • zgromadzenie danych na temat obszaru działalności jednostki, który ma być poddany badaniu,
 • przyswojenie obszaru poddawanego badaniu,
 • ocena ryzyka,
 • sprecyzowanie celów i zakresu audytu,
 • rozpoznanie kryteriów porównawczych dla badanej działalności.

(K. Knedler, 2005, s. 43)

 

Audytor powinien posiadać cechy takie jak:

 1. Intelektualna ciekawość oraz wyobraźnia, która powinna wyrażać się niezależnym spojrzeniem oraz wdrażaniem oryginalnych rozwiązań oraz nowości w dziedzinie zaleceń.
 2. Dynamizm oraz energia, które oznaczają wzmożony wysiłek, szybkie tempo pracy oraz sumienność.
 3. Swobodne zachowanie oraz zrównoważenie, bez jakiejkolwiek arogancji wraz z powstrzymaniem emocji w warunkach kryzysowych, ponoszenie konsekwencji, nieuleganie naciskom czy też spełnianie zadań audytora.
 4. Stała komunikacja, wyrażane poglądów w sposób ustny jak i pisemny zrozumiale i przejrzyście.
 5. Rygor i metoda, wdrażanie przez umiejętność analitycznego rozumowania, które pozwoli ukazać problemy oraz zdolność syntezowania tychże trudności dla zwalczenia wszelkich nieprawidłowości i rozdania rzeczowych zaleceń.

(A. Herdan 2009, s. 91)

Audytor zewnętrzny w stu procentach będzie obiektywny podczas oceny procesów zachodzących w organizacji, co niestety można podać w wątpliwość w przypadku osoby z wewnątrz. Ale nie musi tak być. Dzięki audytowi z zewnątrz można uniknąć sytuacji, w której audytor podlega na przykład pod kierownika, który wykorzystując to, ukryje nieprawidłowości, które zostały ukazane podczas audytu.

Obecnie audytorzy wewnętrzni potrafią wspomóc kierownictwo w:

 • wszelkich dziedzinach technicznych, które nie koniecznie przynależą do specjalności kierownictwa
 • analizie przyszłości, a więc nie tylko przeszłości
 • opinii merytorycznej wszelkich sprawozdań
 • śledzeniu czynności, które zazwyczaj kierownictwo nie ma możliwości monitorować
 • doręczeniu informacji dla spraw decyzyjnych
 • minimalizowaniu oraz identyfikowaniu ryzyka
 • ukazywaniu reguł zarządzania oraz naruszeń procedur

(A. Herdan 2009, s. 92)

Audyt dzieli się na etapy:


– stworzenie planu audytu

– realizacja audytu

– informacja o wynikach audytu

Audyt nie kończy się jednak na samym sprawozdaniu. Ważne jest stałe monitorowanie wprowadzonych zmian i  ich wpływu na system zarządzania oraz osiąganie wyznaczonych w firmie celów.

Korzyści audytu w firmie:


Po zakończeniu audytu podejmowane są działania doradcze  i przekazywane są propozycje usprawnień. W sprawozdaniu końcowym z audytu można uzyskać informację o tym, czy procedury kontrolne funkcjonują w niej w odpowiedni sposób, czy wskaźniki, które zostały przypisane poszczególnym działaniom, są dobrze określone i przede wszystkim czy osiągane efekty są zgodne ze wskaźnikami, czy też jednak wyniki są daleko poniżej średniej.

 

W moim ostatnim wpisie Błędy w biznesie cz. I wymieniłam moim zdaniem najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców.

Były to:

 • zmiany
 • firma musi zarabiać
 • budowanie zespołu
 • nazwa

 

Dziś chciałabym do tej listy dodać jeszcze kilka, moim zdaniem najczęściej popełnianych błędów.

BRAK REKOMENDACJI

Zbieranie rekomendacji od Klientów, to bardzo ważny aspekt każdego przedsiębiorcy, jednak praktycznie każdy z nas o tym zapomina. Opinie innych ludzi często są kluczowym elementem składającym się na decyzję zakupową. Przedsiębiorcy pamiętajcie, że po sfinalizowaniu każdej udanej transakcji dla obu stron warto pamiętać, aby poprosić danego Klienta o rekomendacje, o napisanie kilku słów na temat nabytego produktu czy usługi. Może to bardzo mocno zaprocentować w naszym biznesie w przyszłości.

ZŁE PODEJŚCIE DO SPRZEDAŻY

Czasami sprzedawanie produktu czy usługi jest niezbędne, bez tego nie można zbudować biznesu. Nie należy tego traktować jako natrętną czynność. Ogromną rolę odgrywają tu przekonania. Czy sprzedaż nie właśnie na tym polega ? Sprzedaż nie jest niczym niestosownym, pod warunkiem, że mamy pewność, że dany produkt czy usługa będzie dla Klienta wartościowy, rozwiąże jego problemy lub sprawi, że poczuje się lepiej. Bardzo ważne jest to, aby samemu mieć przekonanie do danego produktu czy usługi.

WIZERUNEK PRACOHOLIKA

Należy pamiętać, że biznes to relacje, a każdy przedsiębiorca to człowiek, który ma rodzinę, dom, hobby. Od czasu do czasu warto pokazać innego siebie, nie tylko w wydaniu biznesowym J Należy budować każdy biznes z ludzką twarzą, a nie twarzą pracoholika.

 

błędy w biznesie

błędy w biznesie

Każda praca, nawet zdalna posiada swoje wady.

W ostatnim wpisie PRACA ZDALNA – ZALETY wymieniłam kilka zalet (oczywiście, każdy z Was na pewno wymieniłby jeszcze inne :))

Były to:

 • Globalne korzyści społeczne
 • Korzyści dla zdrowia i rodziny
 • Identyfikacja, zaufanie, szacunek
 • Przyjazne warunki
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Samodzielność i niezależność

 

Dziś chciałam poruszyć temat wad pracy zdalnej. Praca zdalna ma swoje minusy. Trzeba mieć naprawdę dużo motywacji, która wypływa z tego, że lubi się to, co się robi, a nie zmusza do każdej czynności.

 

WADY PRACY ZDALNEJ

Samokontrola –  to chyba największa wada pracy zdalnej. Swobodne zarządzanie swoim czasem pracy w trybie pracy zdalnej może niekiedy przemienić się w jej wadę, a dla niektórych może ona nawet być tragiczna w skutkach. Taki tryb pracy wymaga zarówno urlopu, pilności, jak i silnej woli. Jeżeli ich nie ma lub są słabo wypracowane, ryzyko jest duże. W koło jest wiele rozpraszaczy jak na przykład szybkie zakupy, czy przygotowanie obiadu. To z kolei prowadzi do kolejnej wady pracy zdalnej jaką jest nieporozumienie.

Nieporozumienie – często ludzie pracę zdalna mylą z tym, że tak naprawdę są dostępni, mogą pójść do sklepu, zająć się obiadem czy opiekować się dzieckiem. Takie podejść często rodzi nieporozumienie, gdyż często trudno zrozumieć, że praca zdalna również wymaga skupienia, o które czasami zdecydowanie trudniej w zaciszu domowym niż w biurze.

Izolacja – Praca to nie tylko wykonywanie swoich obowiązków, lecz także kontakty ze współpracownikami. W pracy zdalnej jest się pozostawionym samemu sobie, skazanym wyłącznie na swoje towarzystwo. Jeżeli nie jest się typem samotnika, brak kontaktu z innymi podczas rozmowy, brak przerwy obiadowej czy pomocy przy bardziej skomplikowanych projektach może być problemem i zarazem wadą pracy na odległość.

Ciągle w pracy – Poczucie uwięzienia w czterech ścianach mieszkania to kolejna wada pracy zdalnej. Codzienna praca  w tym samym miejscu, które jest przeznaczone do wykonywania obowiązków służbowych a zarazem do życia, może być często wyzwaniem. W takich warunkach często łatwo zatracić granicę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dlatego dobrze od czasu do czasu zmienić otoczenie na wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych na przykład do parku czy kawiarni.

 

PRACA ZDALNA – ZALETY

Obecnie dynamiczny rozwój współczesnych form komunikacji zmienił nasz sposób porozumiewania się. Kontakty osobiste niejednokrotnie zastępowane są przez szybsze i łatwiejsze formy zdalne. To wszystko spowodowało powstanie PRACY ZDALNEJ. 

ZALETY PRACY ZDALNEJ:

Globalne korzyści społeczne – eliminacja konieczności codziennego dojeżdżania do pracy sprzyja aktywizacji zawodowej osób mieszkających w obszarach słabiej rozwiniętych lub tam, gdzie jest większa stopa bezrobocia, bezpośrednio przyczyniając się do rozwoju właśnie tych obszarów. Jest to duża szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które mogą być aktywne zawodowo bez konieczności wychodzenia z domu.

Korzyści dla zdrowia i rodziny – praca zdalna ogranicza stres. Eliminacja stresu ma istotny wpływ na samopoczucie a co za tym idzie na wydajność i efektywność w pracy.

Identyfikacja, zaufanie, szacunek – Praca zdalna jest ściśle projektowa, wymaga innego systemu zarządzania. Taki system wymaga uruchomienia pokładów obopólnego zaufania i szacunku tak pracownika do organizacji, jak i odwrotnie.

Przyjazne warunki – Zaletą pracy zdalnej niewątpliwie są przyjazne warunki pracy. Nie ma znaczenia czy jest to dom, ogród czy plaża. Miejscy pracy zdalnej zależy od pracownika, który ją wykonuje.  Fakt, że pracuje się u siebie, czy też w miejscu przez siebie wybranym, zawsze daje ogromny komfort oraz swobodę działania.

Oszczędność czasu i pieniędzy – jedna z największych zalet pracy zdalnej. Oszczędność czasu i pieniędzy, związana z brakiem dojazdów do pracy. Dla niektórych to nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Samodzielność i niezależność – Praca zdalna to przede wszystkim większa elastyczność, tak życia zawodowego jak i prywatnego. Nie ma tu narzuconych godzin pracy, co daje możliwość wykonywania zadań w czasie swojej najwyższej aktywności intelektualnej i fizycznej. Każdy dostosowuje sobie tryb pracy do siebie.

 

Nepotyzm to inaczej faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.

Nepotyzm może być dolegliwy, bo stanowi pożywkę dla mobbingu i stwarza pole do nadużyć.

Jeśli nie chcesz stać się ofiarą nepotyzmu:

 1. Upewnij się, czy firma pozwala na to, by między osobami pozostającymi w osobistej relacji była zależność służbowa.
 2. Przyjrzyj się zasadom zatrudnienia – w procesie rekrutacji powinna uczestniczyć więcej niż jedna osoba.
 3. Czy w firmie obowiązuje merytokratyczny sposób zarządzania oparty na kwalifikacjach i doborze osób o najwyższych kwalifikacjach na danym stanowisku?
 4. Dowiedz się, w jaki sposób i komu można zgłosić różne nieprawidłowości.
 5. Czasami warto się zdać na intuicję – tam gdzie nie ma nepotyzmu jest lepsza atmosfera pracy.
 6. Wspierajmy się w przestrzeganiu praw pracowniczych wszyscy razem.

 

NEPOTYZM

          

 

Bibliografia:

 1. Eleanor Herman: Królowa Watykanu. Warszawa: Wydawnictwo JEDEN ŚWIAT, 2009.
 2. Nepotyzm na świecie – jak radzą z nim sobie różne kraje. Forsal, 2012

Nie tylko myśli wpływają na ciało, również ciało wpływa na umysł !

Psycholog oraz profesor Amy Cuddy udowodniła wraz z innymi naukowcami, że przyjmując określoną pozycję ciała, powodujemy również zmiany w naszej gospodarce hormonalnej.

Kiedy przyjmujemy „silną” pozycję ciała, czujemy się bardziej pewni siebie, mamy większą wiarę w nas samych, jesteśmy bardziej zdecydowani oraz przekonujący dla innych.

Kiedy natomiast decydujemy się na „słabą”, niepewną, zamkniętą pozycję ciałą, skazujemy się na to samo – nasze działania również są słabe, brakuje nam siły przebicia, nie wierzymy w siebie, przedstawiamy się w gorszym świetle i w konsekwencji możemy osiągać gorsze wyniki.

DWIE MINUTY SIŁY

Przyjmując „silną” pozycję ciała przez zaledwie dwie minuty, doprowadzamy do wzrostu testosteronu oraz spadku kortyzolu. Nie są to zmiany długofalowe – zaledwie przez kolejne 60 minut będziemy bardziej pewni siebie. Czy warto ? Zdecydujcie sami 🙂

AKTYWNI BARDZIEJ PEWNI SIEBIE

Ćwiczenia fizyczne sprawiają, że czujemy się lepiej, atrakcyjniej i zdrowiej. Ćwiczenia fizyczne mogą spowodować wzrost naszej pewności siebie poprzez automatyczne utrzymywanie silnej, zwycięskiej postawy ciała.

Dbając o właściwą postawę ciała i odpowiednio nad nią pracując sprawiamy, że nasze ciało automatycznie produkuje interesujące dla nas hormony nie tylko podczas ćwiczeń, lecz także zapewnia nam je na stałe poprzez to, że mocne mięśnie pozwalają nam utrzymać właściwą sylwetkę.

Więc plecy prosto, głowa do góry i pamiętaj bądź pewny/pewna siebie ! 🙂

 

Pewność siebie

Bibliografia:

Amy Cuddy, Wstań! Skuteczny sposób, by zyskać pewność siebie i stawić czoło wyzwaniom, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016.

Prokrastynacja to problem który w znacznym stopniu przekłada się na efektywność działania firm.

Implementacja intencji – każde nowe zadanie wymaga konkretnego osadzenia w rozkładzie dnia pracy, aby było skuteczniej realizowane. Jeśli istnieje określony moment w ciągu dnia lub nowy obowiązek powiązany jest z dotychczas wykonywaną czynnością, łatwiej jest ją wykonywać od razu. Na przykład, kiedy problemem jest odpowiadanie na maile, wdrożenie w firmie niepisanej zasady, że przed zrobieniem kolejnej kawy trzeba odpowiedzieć na pięć maili, zwiększy skuteczność i zniweluje zwlekanie z odpowiedziami.

Trening rozpoczynania – kiedy już rozpoczniemy daną czynność, trudniej nam odpuścić jej wykonywanie. Trzeba zadbać o to, by pracownicy możliwe jak najszybciej rozpoczynali dany projekt lub czynność, zaczynając od jej najbardziej komfortowej części. Im szybciej dane działanie zostanie rozpoczęte, tym mniejsze ryzyko, że zostanie odłożone na później.

Rezultat na dany dzień – im mniejsza jednostka czasowa, w której cel ma być zrealizowany, tym większa motywacja do działania. Wyznaczanie małych mierzalnych rezultatów na każdy dzień pomaga w zwalczaniu prokrastynacji, ponieważ miłośnicy adrenaliny w pracy mogą sprawdzić swoją skuteczność, a osoby wykonujące proste czynności są w stanie lepiej kontrolować oczekiwane efekty.

Odpoczynek – kiedy w pracy pojawia się natłok zadań, brakuje czasu na odpoczynek. Wtedy mózg „kradnie” kilkuminutowe przerwy, kiedy się zawiesza i odpoczywa. Czas odpoczynku jest ważny, ale także jego jakość. Warto wyznaczyć w swojej firmie strefy odpoczynku i konkretne godziny korzystania z nich. Pracownicy będą mieli szanse skutecznie odpocząć i nie absorbować się wzajemnie. Czas na jedzenie, nawodnienie organizmu przełoży się na zregenerowanie sił potrzebnych do działania, a pracownicy będą rzadziej odwlekać realizację obowiązków.

 

Prokrastynacja

                                   Prokrastynacja

Pewnie każdemu z nas, kto pełni rolę przedsiębiorcy, od czasu do czasu zdarza się popełniać błędy.

 • Na co zwrócić uwagę ?
 • Jak się chronić przed błędami ?

ZMIANY

Niechęć do wprowadzania zmian. W rezultacie biznes może przestać generować zyski, a przedsiębiorca nadal nie zauważa potrzeby wprowadzenia zmian. Jednak warto pokonać strach przed zmianą. Dodatkowo, dobrze jest nauczyć się otwartości na rady osób, które darzy się zaufaniem. Warto jednak słuchać osób, którzy osiągają pożądane przez nas efekty.

FIRMA NIE MUSI ZARABIAĆ

FIRMA MUSI PRZYNOSIĆ DOCHODY – inaczej to bez sensu. Spora część przedsiębiorców, zwłaszcza początkujących, nie odróżnia przychodu od dochodu. Prawda jest taka, że biznes trzeba mierzyć. Różnica między tym, co wpływa na konto, a tym, co zostaje po odjęciu wszystkich kosztów, jest zasadnicza. Najlepiej, jeśli przedsiębiorca jest w stanie porównać poszczególne miesiące czy lata. Dzięki temu dużo łatwiej jest planować, układać, tworzyć strategię.

BUDOWANIE ZESPOŁU

Podstawowy błąd – zatrudnianie osób, którzy są podobni do nas samych. Tymczasem im bardziej nasi pracownicy się od nas różnią, tym lepie dla naszego biznesu, nawet jeśli zarządzanie takimi osobami przysparza więcej wyzwań. Co więcej, dobrze jest zadbać o to, by w stworzonym przez nas zespole znalazło się miejsce na określone zasady i normy, których pracownicy będą świadomi.

NAZWA

Jak wybrać odpowiednią ? Przede wszystkim należy zastanowić się, czy naszym celem jest promowanie nazwiska, czy raczej budowanie marki, która nie będzie z nim związana ? Zdarza się, że nazwa jest za długa. Warto zadać sobie pytanie, wybierając nazwę firmy: jak ludzie będą ją postrzegać ? Z czym ma się im kojarzyć? Nazwa powinna być łatwa do zrozumienia, do wymówienia oraz do przekazania osobie, która nie ma pojęcia o profilu działalności firmy.

 

błędy w biznesie

                                 błędy w biznesie

Transformacja to pojęcie określające przemianę, przeobrażenie. Każdy pracownik, który chce się rozwijać taką zmianę przechodzi. Jednak potrzebuje do tego lidera, który ta zmianę umie zainspirować i utrzymać. Potrzebuje kogoś, z kim można się nie tylko efektywnie komunikować, lecz także  po ludzku porozmawiać.

Kim zatem jest lider transformujący ? 

Jest to źródło inspiracji dla innych. Emanuje pozytywną energią, jest spójny, a przede wszystkim dąży do porozumienia. Oddziałuje na pracowników przez efektywna komunikację:

 • celową,
 • odpowiednio zaadresowaną,
 • odbywającą się w sprzyjającej atmosferze.

Jest to osoba, która dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach. Potrafi sprawnie rozpoznawać i rozwiązywać konflikty w zespole. Zachowuje w swoich działaniach świadomość celu, do którego dąży, oraz świadomość samego siebie jak i innych osób. Dba o własną równowagę, działa opierając się na wartościach.

Cała idea LIDERA TRANSFORMUJĄCEGO opiera się na Transforming Communication. To pojęcie oznacza „komunikację przekształcającą”, ale także „komunikację, która przekształca”. Głównie chodzi o to, że sposób, w jaki mówimy, wpływa nie tylko na nas, na to, co mówimy, ale także na rzeczywistość. Ta metoda opiera się m.in. na założeniu, że każdy z nas może wygrać, jeżeli chcemy pokojowo rozwiązać jakiś konflikt.

To metoda, która rozwiązuje konflikty tak niezauważalnie i bezboleśnie, że często uczestnicy po fakcie wcale nie nazywają tej sytuacji konfliktem. I w tym sensie wygrana nie jest tylko metodą rozwiązywania konfliktów, jest po prostu sposobem na życie maksymalizującym współpracę.

Aby być dobrym przywódcą, trzeba umieć także słuchać. Słuchanie odzwierciedlające, które jest jednym z narzędzi stosowanych przez liderów transformujących, po prostu się opłaca. Każdy, kto uważa, że może zostać liderem, nie przechodząc wcześniej osobistej transformacji, sam się oszukuje. Idealni przywódcy współbrzmią sami ze sobą i są dostrojeni do innych. Budują relacje oparte na rezonansie. W ten sposób odciskają piętno na organizacji i społeczności.

Będąc liderem, bardzo łatwo tej władzy nadużyć, szczególnie w dobie ciągłych zmian, kończących się terminów na dane cele czy nieustannej presji. Bardzo łatwo można zapomnieć, że przywództwo oznacza dogadywanie się z ludźmi. W organizacjach potrzebni są liderzy, mający czas na słuchanie pracowników, umiejący przeprojektować konflikt w sytuację, w której możliwa jest bezpośrednia komunikacja.

 

 

W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć temat zawodów, które są obecnie na topie 🙂

Proszę zwrócić uwagę, jak na przestrzeni w sumie 3 lat doszło do zmiany, jeżeli chodzi o uznawane kompetencje.

Ciekawe co czeka nas za kolejne 5 lub 10 lat ? 🙂

 

Jeszcze w 2015 roku umiejętności miękkie były obligatoryjnym zestawieniem kompetencji, bez których niemożliwe było objęcie wyższego stanowiska w organizacji.

W 2015 roku miesięcznik Benefit wymienił 6 zawodów przyszłości, były to:

Lider

Człowiek, który potrafi zarządzać procesami, jak i charyzmatycznie inspirować do działania. Osoba, która jest samoświadoma, kompetentna w motywowaniu, empatii i networkingu.

Sprzedawca

Umiejętności sprzedażowe dają w praktyce nieograniczone możliwości finansowe, uczą odpowiedzialności, budowania relacji i ćwiczą ambicję. W Polsce, moim zdaniem ten zawód cieszy się albo złą sławą, albo jest wybierany na zasadzie: „nie wyszło mi gdzie indziej, więc idę do sprzedaży”.

Networker

Osoba, która jest ekspertem w budowaniu relacji międzyludzkich. Nie boi się podejść do obcych ludzi, wie, jak odpowiednio zbudować pierwsze wrażenie i wręczyć wizytówkę tak, by potem obdarowana nią osoba chciała odebrać jej telefon. Na tej koncepcji zbudowano między innymi całą filozofię MLM.

Vloger

Osoba, która ma konkretna wartość do zaprezentowania i robi to poprzez nagrywanie filmów, które później udostępnia na portalach społecznościowych. Obecnie jest to YouTube, telewizja przyszłości. Moim zdaniem już niedługo każda licząca się marka będzie za jej pomocą kreowała swoją pozycję na rynku. Można w sumie oprzeć się o stwierdzenie, że już tak jest 🙂

Coach

Coaching rozwija umiejętność doskonalenia swych działań i szybszego osiągania zamierzonych celów, co dziś znajduje się w kręgu zainteresowań każdej świadomej jednostki.

Dziś sytuacja jest nieco inna. Nacisk jest kładziony na umiejętności inżynierskie, twarde.

Obecnie na topie są takie zawody jak:

Programista stron internetowych

Już od kilku lat mówi się o ogromnym potencjale tkwiącym w branży IT, która dziś jest jedną z najlepiej rozwijających się w Polsce i na świecie. Coraz więcej osób decyduje się także na kursy, pozwalające w kilka tygodni zostać junior front-end developerem zamiast kończyć 5-6 lat studiów. Pamiętajmy, że podstawy do starania się o pracę w zawodzie front-end developera można nabyć w ciągu kilku tygodni – m.in. dzięki bootcampom informatycznym, podczas których mentorzy uczą programowania przez internet.

Robotyk

To kolejna, specjalistyczna profesja, polegająca na kompleksowym programowaniu robotów przemysłowych. Już teraz w fabrykach na całym świecie każdego dnia pojawia się blisko tysiąc nowych robotów, generując tym samym potrzebę zatrudniania specjalistów w zakresie ich programowania.

Projektant interfejsów

To zawód, który obok programisty często wymieniany jako równie przyszłościowy, choć i w tym przypadku branża ulega dynamicznym zmianom. Dziś od „grafika” projektującego strony i aplikacje wymaga się już nie tylko samych zdolności artystycznych, ale także podstaw programowania oraz znajomości projektowania pod określone urządzenia, takie jak np.: smartfony, smartwatche, tablety czy okulary do poszerzonej rzeczywistości.

Project manager

Project manager jest zawodem, który kilka lat temu był bardzo popularny w Polsce. Dziś, wraz z powstawaniem kolejnych zespołów programistycznych, obserwuje się ewolucję tej specjalności. Obecnie, aby objąć tego typu stanowisko, nie wystarczy już tylko ukończenie studiów na kierunku zarządzanie i marketing.

Dobry project manager, aby doskonale zarządzał zespołem pracowników, musi orientować się w branży, w której oni pracują.

Trener personalny

Jeszcze kilka lat temu wiele osób nie zapłaciłoby komuś za mówienie, co ma robić. Jednak trener personalny szturmem zdobył rynek pracy. Dlatego dziś to bardzo dobry pomysł na przebranżowienie się, szczególnie jeżeli zainteresowany lubi sport i aktywność fizyczną.

 

A Wy jak myślicie ? Waszym zdaniem są jeszcze jakieś inne zawody, które zasługują na miano zawodów topowych ?