Coaching przywódczy

leadership coachingZajmując tak odpowiedzialne stanowisko, jakim jest pozycja menadżera lub kierownika, istotne jest posiadanie zestawu odpowiednich cech. Doświadczenie i wiedza to wartości, które ułatwiają radzenie sobie z obowiązkami osoby zarządzającej. Nie każdemu jednak praca na szczycie drabiny biznesowej przychodzi łatwo i naturalnie.

Postawy menadżerskiej i odwagi do zarządzania pracownikami w większości przypadków trzeba się nauczyć. Jest to długi proces szczególnie, gdy postanowi się podążać nową ścieżką samotnie, ucząc się na własnych błędach.

Coaching przywódczy pomoże Ci skrócić drogę do osiągnięcia pożądanego wizerunku menadżera. Poprzez rozmowę i ćwiczenia realizowane podczas regularnych spotkań przed i w trakcie obejmowania stanowiska osoby zarządzającej, jestem w stanie rozwiać Twoje wątpliwości i obawy i przygotować do zarządzania grupą, rozwijając kluczowe kompetencje menadżerskie i personalne.

Indywidualne i elastyczne podejście oraz wypracowanie efektywnych rozwiązań to cechy charakterystyczne prowadzonych przeze mnie sesji coachingowych. Jeśli masz wątpliwości, czy coaching to metoda, której potrzebujesz, możesz szybko i bez kosztów przekonać się o tym podczas próbki coachingowej, na którą każde z nas inwestuje godzinę. Po tej rozmowie podejmujemy decyzję o dalszej współpracy.

Zapraszam do kontaktu.