DFHR- Wiek pracowników jako ważny element strategii firmy.

Wiek pracowników to ważny element w strategii każdej firmy. Obecnie zarządzający starają się wypracować rozwiązania, dostosowane do potrzeb różnych wiekowo grup pracowników (Pokolenie BB-X-Y-Z). Szczególnym zainteresowaniem cieszą się młode osoby podejmujące pracę. Zaczęły do mnie wracać negatywne oceny postaw przedstawicieli Pokolenia Z (ur. Po 1990r, a przez niektórych socjologów po 1995r.). Do zweryfikowania obiegowych opinii potrzebowałam czegoś więcej. I tak wpadłam na pomysł przeprowadzenia badań przede wszystkim wśród osób, które od niedawna są aktywne zawodowo w zakresie wartości, oczekiwań i tego co ich motywuje do pracy. Dodatkowo poszerzyliśmy badanie o pytania otwarte dotyczące obaw względem przyszłości, mocnych i słabych stron (autoocena) oraz jakich cech/kompetencji powinien być wyposażony, wg ankietowanych, współczesny przełożony. Podczas spotkania, które odbyło się na koniec listopada 2016r na Dolnośląskim Forum HR wraz z koleżankami Agnieszką Żarczyńską-Dobiesz i Barbarą Chomątowska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (autorki pierwszej wersji ankiety), pokazałyśmy wyniki sondażowe najświeższych badań. Badania przeprowadzono w dwóch grupach:

  1. W środowisku akademickim- wśród studentów, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy.
  2. W środowisku osób aktywnych zawodowo.

 

Cele i oczekiwania uczestników warsztatów pt. „Budowanie współpracy i zarządzanie zespołem”, opracowane podczas szkolenia opartego o autorską metodologię I-TEAM Centrum Innowacji Prolearning.

Celem spotkania było zaprezentowanie aktualnych danych, poznanie potrzeb, oczekiwań i postaw najmłodszego pokoleń Y i Z i porównania z BB i X. W badaniu wzięło udział 126 osób w wieku od 22 do 64 lat. Przedstawione wyniki badań wywołały na sali burzliwą dyskusję i wiele emocji.

Studenci w swoich autorskich pracach, mimo, iż za chwilę wejdą w rynek pracy, widzą się jeszcze jako dzieci chcący podróżować, otaczający się dostępnymi na rynku nowinkami technologicznymi. Praca wydaje im się „odległą galaktyką”, która wiadomo, że gdzieś jest, ale na tyle daleko, że jeszcze nie ma sensu zawracać sobie nią głowy.

Respondenci różnych generacji mają zupełnie inne podejście do równowagi życiowej, czy roli pracy w życiu. Otóż okazało się, że pokolenie Baby Boomers żyje po to, aby pracować natomiast pokolenie Y pracuje, po to by żyć. Pokolenie Y pracuje po swojemu, szukają w pracy sensu i przede wszystkim koncentrują się na budowaniu swojej kariery i marki, niezależnie od pracodawcy. Osoby z pokolenia Z traktują pracę, jak przygodę, uważają że, wykonywana praca ma być przygodą, ciekawym wyzwaniem i rozwojem. W naszych badaniach praca pojawia się dla Pokolenia Z jako wartość na trzecim miejscu, wydaje się jednak, że jest ona jako pojęcie inaczej rozumiana niż dla wcześniejszych pokoleń.

Bardzo odmienne podejście każda generacja prezentuje w temacie work-life balance. Boomersi bardzo wyraźnie odgradzali swoje życie zawodowe od prywatnego. U Y-greków występowało dążenie do równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. W pokoleniu X czas prywatny i zawodowy przenikają się. Natomiast u Zetek bardzo ważny jest work&style. Podobieństwa występują w podejściu do wartości jaką jest lojalność. Pokolenie BB i X uważa, że lojalność w pracy to poświęcenie się tylko w jednej firmie.

U pokolenia Y i Z praca lojalność to oddanie 100% energii i zaangażowania firmie „tu i teraz” – w momencie, gdy w niej pracują. Dodatkowo Y-greki są bardzo otwarte na współdziałanie z wieloma podmiotami, nawet gdy u jednego z tych podmiotów mają zapewniony etat.

Przedstawiłam fragment wyniku sondażu i to nie koniec badań nad generacjami. W dalszym ciągu mamy zamiar powiększać próbę badanych osób i prezentować ciekawe wnioski na różnych wydarzeniach związanych z tematem HR. Was również zapraszam do udziału. Interesuje nas wypowiedź przedstawiciela każdej generacji.

 
Comments

No comments yet.