Dylematy pracowników w zakresie rozwoju osobistego przywództwa

Szkolenie w Centrum Innowacji ProLearning z wykorzystaniem autorskiej metodologii I-TEAM™

Szkolenie w Centrum Innowacji ProLearning z wykorzystaniem autorskiej metodologii I-TEAM™

Osoby biorące udział w moich badaniach wskazywały, że często stoją przed dylematem wyboru dalszej ścieżki ich kariery zawodowej. Najczęściej wybór odnosił się do podziału pomiędzy:

– pogłębianiem wiedzy w zakresie zarządzania ludźmi i rozwoju ich osobistego przywództwa, lub

– pogłębianiu specjalistycznej wiedzy i doświadczeń związanych z daną specjalizacją zawodową.

Jeszcze trudniej o rozwijanie osobistego przywództwa w warunkach wewnętrznego awansu. Czyli spośród osób, które jeszcze wczoraj byli koleżankami i kolegami w tożsamych rolach zawodowych. Kierownicy projektów czy liderzy wirtualnych zespołów projektowych w swoich wypowiedziach wielokrotnie wskazywali, że czynnik wewnętrznego awansu i przewodzenie zespołem, z którego sami się wywodzą za jedno z najtrudniejszych wyzwań. Wczoraj jeszcze w roli kolegi, a dziś już w roli przełożonego stawia daną osobę w trybie dynamicznej zmiany w obszarze zawodowym i osobistym.

Pomoc w rozwiązaniu powyższych dylematów, można uzyskać uczestnicząc w naszej autorskiej Akademii Efektywnego Przywództwa . Zachęcamy do zapoznania się z programem i czekamy na Wasze wskazówki, tak abyśmy mogli je w przyszłości uwzględnić.

 
Comments

PROGRAM AKADEMII JEST GENIALNY ! Muszę koniecznie zapisać się. Ciągły rozwój osobisty jest podstawą mojego autorytetu w zespole. Moi pracownicy bardzo cenią mnie, za to, że zawsze poszerzam zakres swojej wiedzy z zarządzania i wzmacniam lub rozwijam swoje kompetencje przywódcze.