Employer Value Proposition

Employer Branding – od czego zacząć ? to wpis, który ukazuje jak krok po kroku zbudować niezawodną strategię EB.

W ostatnim wpisie EMPLOYER BRANDING – czas na badania poruszyłam temat samych badań, które są istotne z punktu budowania strategii EB. Pozwalają poznać odpowiedzi na wiele pytań, które dotyczą pracowników już będących w organizacji, jak i tych, którzy mają potencjalnie do niej przystąpić.

EVP  czyli Employer Value Proposition to kluczowe narzędzie, podstawa platformy komunikacji między firmą a jej pracownikami/kandydatami. EVP tworzy się, by przekazać zainteresowanym – głównie kandydatom, jak i aktualnym pracownikom – informację, co firma oferuje, jakimi wartościami się kieruje i czego można się spodziewać będąc członkiem zespołu danej organizacji. Z jednej strony EVP to magnes przyciągający pracowników i wyróżnik organizacji, z drugiej zaś obietnica firmy, która musi być poparta czynami. EVP tworzy się biorąc pod uwagę kilka aspektów, takich jak: rynek pracy (podaż i popyt na pracę), kulturę organizacyjną firmy, głównie kandydatów i pracowników, konkurencję, trendy społeczne, wymagania prawne i etyczne.

Jednym z podstawowych przesłanek tworzenia programów EB, których sednem jest oferta EVP, są oczekiwane korzyści po stronie pracodawcy: podnoszenie zaangażowania wśród pracowników, szybka rekrutacja i lepiej dopasowani kandydaci, wyższa motywacja pracowników (głównie wewnętrzna) oraz poprawa wyników pracy.

Stworzenie EVP czyli Employer Value Proposition, moim zdaniem można zdefiniować także jako Emotional Value Proposition 🙂

Możemy wyróżnić trzy obszary, spośród których pracodawcy wybierają wyróżniające ich atrybuty marki pracodawcy:

  1. Ekonomiczne, do których należą wynagrodzenia i benefity.
  2. Funkcjonalne, obejmujące takie aspekty jak rozwój zawodowy i osobisty, oferta szkoleniowa, ludzie, z którymi współpracujemy, atmosfera w organizacji, work life balance, elastyczność zatrudnienia czasu pracy.
  3. Emocjonalne, do których należą między innymi: wizerunek branży, marki, reputacja, pozycja rynkowa, odpowiedzialność społeczna, kultura organizacyjna, etyczność organizacji, wartości firmowe, praca z „guru” w branży, bycie częścią „czegoś więcej” niż tylko pracownikiem.

Z roku na rok wartości wywołujące emocjonalne skojarzenia mają coraz większe znaczenie w procesie identyfikowania unikalnych i wyróżniających się atrybutów marki pracodawcy.

Pracodawcy powinni stworzyć EVP jako Emotional Value Proposition,czyli unikalny zestaw emocjonalnej oferty skojarzeń i wartości, które pozytywnie wpłyną na zbudowanie długotrwałej emocjonalnej więzi pracodawcy z odpowiednimi kandydatami, jak również z pracownikami każdej firmy.

 

Należy pamiętać, że każde unikatowe EVP powinno zostać wprowadzone do świadomości osób zainteresowanych. Komunikat na wstępie należy przekazać do wewnątrz – obecnym pracownikom i na zewnątrz – pracownikom potencjalnym. Wachlarz możliwości do wyboru kanału komunikacji jest ogromny i zależy od kreatywności, wyobraźni oraz możliwości finansowych. Należy jednak pamiętać aby komunikaty, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – były absolutnie spójne i stanowiły jeden zrozumiały przekaz.

 

 
Comments

No comments yet.