Jak NIE zarządzać zespołem

By uchronić się przed sytuacjami utraty pracownika, warto poznać najczęstsze błędy popełnianie przez szefa w zarządzaniu swoim zespołem.

Najczęstsze błędy popełniane przez szefa to:

 

NIEUMIEJĘTNE PROWADZENIE ZEBRAŃ 

Zebrania w każdej organizacji to podsumowanie, wyciąganie wspólnych wniosków, generowane pomysłów oraz wprowadzanie usprawnień. Bywa czasami tak, że szef zwołuje zebranie, ale sam nie jest na nie przygotowany. Skutkiem tego jest omawianie wielu nieistotnych tematów, pomijanie kluczowych zagadnień i przedłużanie się zebrania, które miało trwać określony czas. Często tego efektem jest brak efektywności oraz zmuszenie pracowników to pozostania w pracy po godzinach, by nadrobić pracę, której nie wykonali.

 

ZABURZONA KOMUNIKACJA

Duży błąd to komunikacja z przełożonym tylko drogą elektroniczną. Odbiór informacji może być całkowicie inny niż zakładany. Komunikacja z pracownikami powinna opierać się na jasno przekazanych zadaniach, wraz ze sposobem rozliczania wyników, terminem realizacji czy hierarchią ważności działań. Błędem jest zatajanie pewnych informacji. Takie zachowanie powoduje spadek zaufania pracownika. Pracownicy czują się pominięci a to prowadzi to powstawania plotek i nieporozumień.

BRAK KONSEKWENCJI 

Każdy pracodawca powinien dbać o nieskazitelną postawę oraz profesjonalizm, gdyż jest odpowiedzialny za czyny swoje i zespołu. Jeżeli sam jest niekonsekwentny, nie dotrzymuje obietnic, terminów, pomija swoje obowiązki, w efekcie uczy tego samego swoich pracowników. Wtedy również spada zaangażowanie oraz efektywność, zwłaszcza jeśli obiecuje podwyżki, prowizje a nie dotrzymuje słowa. Może to spowodować do sytuacji braku autorytetu w oczach pracowników jak i po raz kolejny do spadku zaufania.

ZABIJANIE KREATYWNOŚCI

Zdarzają się szefowie, którzy stosują techniki i procesy sprzed wielu lat, które nie są już aktualne. To sprawia że w firmie nie ma miejsca na nowe pomysły czy zmiany. Takie działanie wpędza pracowników w rutynę, zabija ich kreatywność, nie rozwija ich. Dla ambitnych jest to bardzo męczące.

PŁACĘ WIĘC WYMAGAM

Czasami w organizacjach jest tak, że szef pojawia się dopiero kiedy nie ma efektywności i wyniki spadają w dół. Brakuje pochwał i dobrego słowa, a także dodatkowej motywacji w postaci premii lub innej formy podziękowania za wcześniejsze zasługi. Czasami też nie każda forma organizacji czasu dla pracownika, jak na przykład szkolenia wyjazdowe czy integracje wyjazdowe są strzałem w dziesiątkę. Pracownicy, którzy bardzo często zostają po godzinach w pracy i narzekają,że mają mało czasu dla rodziny nie będą zadowoleni z takiej opcji podziękowania za uzyskane wyniki.

NIEZAUWAŻANIE POTRZEB PRACOWNIKÓW 

Zapracowany szef bardzo często nie ma czasu, aby spotkać się ze swoimi pracownikami. by z nimi porozmawiać o tym, jak im się pracuje, z jakimi trudnościami się spotykają, czy potrzebują dodatkowych narzędzi lub po prostu zapytać ich co u nich słuchać. Czasami zamiast spotkań i rozmowy twarzą w twarz, pracodawcy wykorzystują skrzynkę emaliową aby wysłać krótkie pytanie kontrolne czy nowe zadanie do wykonania. To może doprowadzić do odczucia przez pracownika braku zainteresowania ze strony pracodawcy.

 

Jak NIE zarządzać zespołem ?

               Jak NIE zarządzać zespołem ?

 
Comments

No comments yet.