KULTURA ORGANIZACYJNA

Kultura organizacyjna ma swoje korzenie w wielu dyscyplinach: antropologii, psychologii społecznej, a przede wszystkim w socjologii organizacyjnej. Jest ona definiowana na bądź jaki wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub zbudowany przez daną grupę w procesie uczenia się, bądź jako wzór wartości, często uważanych za oczywiste, pomagający członkom organizacji, zrozumieć, które działania są możliwe do przyjęcia, a które nie.

Kultura organizacyjna to normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze, wymogi zachowania.

Kulturą organizacyjną możemy także nazwać całość fundamentalnych założeń, które dana grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej. Niepisane, przestrzegane często podświadomie zasady, które wypełniają lukę między tym, co napisane, a tym co się rzeczywiście dzieje. Kultura dotyczy wspólnych poglądów, ideologii, wartości, przekonań, oczekiwań i norm

 

Funkcje, które spełnia kultura organizacyjna to m. in.:

 • oferowanie wspólnego języka i aparatu pojęciowego,
 • określenie sposobu uzyskania autorytetu,
 • umożliwienie integracji uczestników,
 • określenie jak i kiedy można krytykować osoby sprawujące władzę, ich decyzje i propozycje.

 

Trzy poziomy kultury organizacyjnej

 

 1. Artefakty – są to sztuczne twory danej kultury, są świadome, widoczne, ale wymagają interpretacji.
 2. Normy i wartości – są trwalsze od artefaktów i trudniejsze do zaobserwowania, można je znaleźć w: na przykład celach do których zmierza firma,
 3. Założenia podstawowe – są najgłębszym, a zarazem najtrwalszym i najtrudniejszym do rozszyfrowania poziomem kultury. Można powiedzieć, że stanowią fundament kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Tworzą poziom zupełnie niewidoczny i nieuświadomiony. Odnoszą się do: m. in.: relacji międzyludzkich, natury człowieka, natury otoczenia itp.

  Kultura organizacyjna

  Kultura organizacyjna

 

Bibliografia:

Aniszewska G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa.

Clarke L. (1997). Zarządzanie zmianą, Geberthner i Spółka, Warszawa.

Sikorski Cz. (2012). Kultura organizacyjna, C. H. Beck, Warszawa.

Zbiegień-Maciąg L. (1999). Kultura w organizacji, PWN, Warszawa.

 
Comments

Niezły artykuł. Szukałem jakiś pomocnych materiałów do pracy licencjackiej na studia. Pomogła mi Pani, Pani Agnieszko 🙂