Lider transformujący

Transformacja to pojęcie określające przemianę, przeobrażenie. Każdy pracownik, który chce się rozwijać taką zmianę przechodzi. Jednak potrzebuje do tego lidera, który ta zmianę umie zainspirować i utrzymać. Potrzebuje kogoś, z kim można się nie tylko efektywnie komunikować, lecz także  po ludzku porozmawiać.

Kim zatem jest lider transformujący ? 

Jest to źródło inspiracji dla innych. Emanuje pozytywną energią, jest spójny, a przede wszystkim dąży do porozumienia. Oddziałuje na pracowników przez efektywna komunikację:

  • celową,
  • odpowiednio zaadresowaną,
  • odbywającą się w sprzyjającej atmosferze.

Jest to osoba, która dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach. Potrafi sprawnie rozpoznawać i rozwiązywać konflikty w zespole. Zachowuje w swoich działaniach świadomość celu, do którego dąży, oraz świadomość samego siebie jak i innych osób. Dba o własną równowagę, działa opierając się na wartościach.

Cała idea LIDERA TRANSFORMUJĄCEGO opiera się na Transforming Communication. To pojęcie oznacza „komunikację przekształcającą”, ale także „komunikację, która przekształca”. Głównie chodzi o to, że sposób, w jaki mówimy, wpływa nie tylko na nas, na to, co mówimy, ale także na rzeczywistość. Ta metoda opiera się m.in. na założeniu, że każdy z nas może wygrać, jeżeli chcemy pokojowo rozwiązać jakiś konflikt.

To metoda, która rozwiązuje konflikty tak niezauważalnie i bezboleśnie, że często uczestnicy po fakcie wcale nie nazywają tej sytuacji konfliktem. I w tym sensie wygrana nie jest tylko metodą rozwiązywania konfliktów, jest po prostu sposobem na życie maksymalizującym współpracę.

Aby być dobrym przywódcą, trzeba umieć także słuchać. Słuchanie odzwierciedlające, które jest jednym z narzędzi stosowanych przez liderów transformujących, po prostu się opłaca. Każdy, kto uważa, że może zostać liderem, nie przechodząc wcześniej osobistej transformacji, sam się oszukuje. Idealni przywódcy współbrzmią sami ze sobą i są dostrojeni do innych. Budują relacje oparte na rezonansie. W ten sposób odciskają piętno na organizacji i społeczności.

Będąc liderem, bardzo łatwo tej władzy nadużyć, szczególnie w dobie ciągłych zmian, kończących się terminów na dane cele czy nieustannej presji. Bardzo łatwo można zapomnieć, że przywództwo oznacza dogadywanie się z ludźmi. W organizacjach potrzebni są liderzy, mający czas na słuchanie pracowników, umiejący przeprojektować konflikt w sytuację, w której możliwa jest bezpośrednia komunikacja.

 

 

 
Comments
lady in green

Lider transofmujący? Miło dowiedzieć się czegoś nowego! 🙂 Człowiek uczy się całe życie, dziękuję Pani Agnieszko!