Publikacje

 

Agnieszka 10z teatr-organizacji-scenariusze-komunikowaAgnieszka 11

 

 1. Kołodziejczyk A., Menedżer przyszłości, [w:] Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Antczak Z. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2007
 2. Kołodziejczyk A., Coaching i mentoring w organizacji wirtualnej, [w:] Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Antczak Z. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2007
 3. Kołodziejczyk A., Praktyczne zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie [w:], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Zmiana Warunkiem Sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Skalik J.(red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2007
 4. Kołodziejczyk A., Antczak Z., Grupowa Inteligencja Emocjonalna zespołów wirtualno- sieciowych (raport z badań sondażowych) [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, Hopej M., Moszkowicz M., Skalik J., Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010
 5. Kołodziejczyk A., Umiejętności menedżera w strukturach wirtualno-sieciowych (w świetle badań sondażowych) [w]: Listwan T., Witkowski S.A. (red.): „Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy., Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 6. Kołodziejczyk A., Antczak Z., Sytuacja kryzysowa i kryzys jako źródło strategicznego uczenia się w procesach odnowy organizacji [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw- czego nauczył nas kryzys?, Skalik J.(red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 7. Kołodziejczyk A. Wykorzystanie wirtualno-sieciowej koncepcji do przełamywania barier rozwoju przedsiębiorstw sektora MMŚP- studium przypadku, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Skalik J.(red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 8. Kołodziejczyk A., M. Flieger, Product Innovations in Processes of Mature Non-Profit Organization – Case Study: a Government District Office, [w:] Business and non profit organizations facing increased competition and growing customers’ demands, Nalepka A., Ujwary-Gil A., Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu- National-Louis Univesity in Nowy Sącz 2012.
 9. Kołodziejczyk A., Wirtualno-sieciowe zarządzanie w mikro- i małych przedsiębiorstwach, [w:] Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Antczak Z. (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 10. Kołodziejczyk A., Umiejętności wirtualnego menedżera w organizacji- studium przypadku (komunikat z badań), [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S., Listwan T. (red.), Difin, Warszawa 2008.
 11. Kołodziejczyk A., Wykorzystanie wirtualnego zarządzania szansą rozwoju małych przedsiębiorstw (studium przypadku) [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Skalik J.(red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 12. Antczak Z., Kołodziejczyk A., Group emotional intelligence in the virtual organization (suvery report) [w:] Godlewska M., Weiss E. (red.): „Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji” (III. Międzynarodowa Konf. Naukowa „Wyzwania dla współczesnego przedsiębiorstwa w dobie globalizacji”, 19 – 20 listopad 2009, Warszawa), Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania Vizja Press & IT, Warszawa 2009.