Referencje

 

„Agnieszka zainspirowała mnie do przeanalizowania pewnych aspektów życia, które dotąd znajdowały się w mojej sferze podświadomej, a po każdym ze spotkań „wypływały na powierzchnię”.

Klientka


 

„Dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, trener/coach wykazała się doskonałym warsztatem trenerskim sprzyjającym uczeniu się osób dorosłych. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno organizację projektu, jak i kompetencje trenerskie.

Przeprowadzony projekt przez panią Agnieszkę Kołodziejczyk zachęca do dalszego korzystania z usług Centrum Innowacji ProLearning. „

Firma 2B


 

„Pani dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk jako trener prowadziła dla pracowników naszej firmy na szczeblu menadżerskim szkolenia z obszaru wzmocnienia współpracy i integracji w zespole, motywowania i informacji zwrotnej, planowania i organizowania czasu pracy, przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone przez panią Agnieszkę miały bardzo zróżnicowaną formę:

– ćwiczeń,

– warsztatów zaprojektowanych pod specyfikę naszej firmy,

– dzielenia się własnymi doświadczeniami,

– coachingu,

– transferu wiedzy pomiędzy uczestnikami.

Sposób przeprowadzenia zajęć wszystkich poruszonych zagadnień został oceniony bardzo wysoko przez naszych menadżerów, co miało jednocześnie bezpośredni wpływ na polepszenie jakości  i efektywności zarówno ich pracy własnej jak i zespołowej.

Mając na uwadze wzorcowo przeprowadzony program z dbałością o detale na każdym etapie realizacji, w którym brała udział pani Agnieszka Kołodziejczyk rekomendujemy ją jako profesjonalnego trenera, doradcę i  coacha.”

Firma Vorwerk
Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.


„Współpraca z Panią Agnieszką Kołodziejczyk była dla mnie bardzo wartościowa i inspirująca. Pani Agnieszka Kołodziejczyk jako Mentor jest osobą cierpliwą, potrafi słuchać i doskonale rozumie problemy oraz wątpliwości swojego Mentorowanego.

Zdecydowanie polecam Panią Agnieszkę Kołodziejczyk jako Mentora, ponieważ odpowiednio dobrane ćwiczenia, a czasami zwykła rozmowa powodowały chwilę refleksji i przyczyniały się do istotnych wniosków. Natomiast sam udział w mentoringu polecam każdemu, kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojej przyszłości i chce, aby ktoś pomógł mu spojrzeć na siebie z trochę innej perspektywy.”

Mentee


„Na podstawie odbytych spotkań mogę stwierdzić, że Panią Agnieszkę cechują: profesjonalizm, szerokie doświadczenie w biznesie oraz wysokie zdolności komunikacyjne.

Współpraca okazała się  na tyle owocna, że nawet po formalnym zakończeniu programu Mentoring, nadal utrzymujemy kontakt oraz wspieramy się zawodowo, dzięki cyklicznym spotkaniom i rozmowie.

Kontakt z Panią Agnieszką Kołodziejczyk uważam za jeden z kluczowych czynników wpływających na mój rozwój zawodowy oraz osobisty w ciągu ostatnich paru lat.”

Mentee


„Pani Agnieszka jest osobą kompetentną i doświadczoną w szczególności w zakresie opracowywania i realizacji badań oraz zarządzając zespołem trenerskim. Pani Agnieszka Kołodziejczyk dała się poznać jako wykwalifikowany specjalista w procesie prognozowania oczekiwań pracodawców i pracowników w kontekście rozwoju oferty szkoleniowo-edukacyjnej oraz nadzorowania projektu dofinansowanego przez EFS oraz dając merytoryczne wsparcie w zakresie prawidłowości przebiegu realizowanych projektów”

Firma Edukacja IT


„Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie Centrum Innowacji ProLearning  i Pani dr inż. Agnieszce Kołodziejczyk. Przeprowadziła ona w naszej firmie szkolenie pt. „Trening dla trenerów – podstawy”, które zostało wysoko ocenione zarówno przez uczestników, jak i przez kierownictwo firmy.  Szkolenie miało na celu przygotowanie pracowników firmy Travelplanet.pl SA do prowadzenia szkoleń wewnętrznych na terenie całego kraju. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy stanowili zróżnicowaną grupę od początkujących po doświadczonych pod względem znajomości tematyki prowadzenia szkoleń, z czym pani Agnieszka poradziła  sobie doskonale, angażując w wysokim stopniu każdego uczestnika. Szkolenie miało charakter głównie warsztatowy i zostało zaprojektowane autorsko z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy. Zaprojektowanie szkolenia było poprzedzone dokładną analizą naszych potrzeb, co miało wpływ na wysoką efektywność całego projektu obejmującego:

– omówienie charakterystyki aktualnej sytuacji, wyznaczenie celów projektu,

– opracowanie wskaźników sprawdzających efektywność projektu,

– zaprojektowanie szkolenia,

– przeprowadzenie follow up  wraz ze wsparciem Działu Personalnego,

– podsumowanie efektów usługi

Usługa szkoleniowo-doradcza została przygotowana i przeprowadzona przez firmę Centrum Innowacji Prolearning z najwyższym profesjonalizmem, przy wykorzystaniu wiedzy merytorycznej oraz w oparciu o nowoczesne techniki uczenia osób dorosłych.

Z przyjemnością polecam Pania dr inż. Agnieszkę Kołodziejczyk oraz firmę Centrum Innowacji Prolearning jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie projektów rozwojowych. ”

Firma Travelplanet.pl SA