Praca zdalna – zalety

PRACA ZDALNA – ZALETY

Obecnie dynamiczny rozwój współczesnych form komunikacji zmienił nasz sposób porozumiewania się. Kontakty osobiste niejednokrotnie zastępowane są przez szybsze i łatwiejsze formy zdalne. To wszystko spowodowało powstanie PRACY ZDALNEJ. 

ZALETY PRACY ZDALNEJ:

Globalne korzyści społeczne – eliminacja konieczności codziennego dojeżdżania do pracy sprzyja aktywizacji zawodowej osób mieszkających w obszarach słabiej rozwiniętych lub tam, gdzie jest większa stopa bezrobocia, bezpośrednio przyczyniając się do rozwoju właśnie tych obszarów. Jest to duża szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które mogą być aktywne zawodowo bez konieczności wychodzenia z domu.

Korzyści dla zdrowia i rodziny – praca zdalna ogranicza stres. Eliminacja stresu ma istotny wpływ na samopoczucie a co za tym idzie na wydajność i efektywność w pracy.

Identyfikacja, zaufanie, szacunek – Praca zdalna jest ściśle projektowa, wymaga innego systemu zarządzania. Taki system wymaga uruchomienia pokładów obopólnego zaufania i szacunku tak pracownika do organizacji, jak i odwrotnie.

Przyjazne warunki – Zaletą pracy zdalnej niewątpliwie są przyjazne warunki pracy. Nie ma znaczenia czy jest to dom, ogród czy plaża. Miejscy pracy zdalnej zależy od pracownika, który ją wykonuje.  Fakt, że pracuje się u siebie, czy też w miejscu przez siebie wybranym, zawsze daje ogromny komfort oraz swobodę działania.

Oszczędność czasu i pieniędzy – jedna z największych zalet pracy zdalnej. Oszczędność czasu i pieniędzy, związana z brakiem dojazdów do pracy. Dla niektórych to nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Samodzielność i niezależność – Praca zdalna to przede wszystkim większa elastyczność, tak życia zawodowego jak i prywatnego. Nie ma tu narzuconych godzin pracy, co daje możliwość wykonywania zadań w czasie swojej najwyższej aktywności intelektualnej i fizycznej. Każdy dostosowuje sobie tryb pracy do siebie.

 

 
Comments

No comments yet.