Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników – fantazja czy realia w EB?

27.06.2018 roku zostałam poproszona przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny do udziału w konferencji HR Disrupt.

Konferencja HR Disrupt to pierwsze tego typu wydarzenie, podczas którego nie mówiliśmy wyłącznie o teorii employer brandingu, ale zestawiliśmy wiedzę z praktyką i opinią odbiorców tych działań. Wydarzenie było skierowane zarówno do praktyków, jak i osób zainteresowanych tematem, nie zajmujących się nim zawodowo. O unikatowości wydarzenia świadczyć może formuła dyskusji panelowych, do których zaproszono młodych ludzi, którzy wkraczają właśnie na rynek pracy. Ich opinie i oceny mogą stanowić źródło bezpośrednich insightów i inspiracji dla osób/podmiotów zajmujących się budowanie marki pracodawcy.

Cele konferencji:

  • Głęboka analiza problemów i zmian, jakie zachodzą na rynku pracy.
  • Stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń.
  • Stworzenie miejsca do spotkań przedstawicieli biznesu i pokolenia Y.
  • Propagowanie wiedzy na temat employer brandingu.
  • Podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników.
  • Promocja nowopowstającego kierunku studiów – employer branding na Uniwersytecie SWPS.

Mój temat wystąpienia: Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników – fantazja czy realia w EB?

 

Nie ukrywam, że po wystąpieniu jestem bardzo zadowolona. Mój temat wzbudził wiele emocji ! 🙂

Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników - fantazja czy realia w EB?

Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników – fantazja czy realia w EB?

Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników - fantazja czy realia w EB?

Wykorzystanie emocji Escape Room do rozwoju pracowników – fantazja czy realia w EB?

 
Comments

No comments yet.