Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Jakiś czas temu zostałam zaproszona do udziału  w IX konferencji pt. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zakopane, 20-22 września 2017).

Ostatnio otrzymałam przesyłkę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w której znalazłam prezent ! 🙂

Były to książki pod tytułem: „EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA”, wydaną przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Książka ta zawiera wystąpienia wszystkich prelegentów, którzy brali udział w IX konferencji pt. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym.

Celem konferencji były wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń, prezentacja wyników badań naukowych, a także integracja środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu.
Edycja konferencji w szczególności była poświęcona problematyce zarządzania projektami i procesami.

Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia teoretyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności zarządzania projektami i procesami, w tym:

 • współczesne trendy w rozwoju zarządzania projektami i procesami,
 • metody zarządzania projektami i procesami,
 • projektowanie procesów i systemów organizacyjnych,
 • przywództwo i zarządzanie zespołem projektowym,
 • zarządzenie ryzykiem projektów i bezpieczeństwem procesów,
 • controlling projektów i procesów,
 • informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania projektami i procesami.

Artykuły i referaty zgłaszane na konferencję mogły także obejmować następujące obszary tematyczne:

 • kreowanie strategii zmian i rozwoju organizacji,
 • implementacja strategii w warunkach globalizacji,
 • projektowanie i wdrażanie elastycznych systemów wytwarzania i logistyki,
 • koncepcje zarządzania innowacjami i kapitałem intelektualnym,
 • doskonalenie struktur organizacyjnych i sieci organizacyjne,
 • rozwój potencjału społecznego i zarządzanie kompetencjami organizacji,
 • zarządzanie informacjami i wdrażania narzędzi informatycznych.

Moje wystąpienie na konferencji: „Przywództwo wirtualnym zespołem projektowym – czy jest możliwe ? Nowe koncepcje, wybrane uwarunkowania i dylematy wyłaniające się z praktyki gospodarczej”, można odnaleźć w owej książce na stronie 369 pod tytułem: „Przywództwo w projektowych zespołach wirtualno – sieciowych”.

ZAPRASZAM DO LEKTURY ! 🙂

 

"Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" wyd. "ORGMASZ".

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” wyd. „ORGMASZ”.

 

 

Moje wystąpienie na konferencji: "Przywództwo wirtualnym zespołem projektowym - czy jest możliwe ? Nowe koncepcje, wybrane uwarunkowania i dylematy wyłaniające się z praktyki gospodarczej".

Moje wystąpienie na konferencji: „Przywództwo wirtualnym zespołem projektowym – czy jest możliwe ? Nowe koncepcje, wybrane uwarunkowania i dylematy wyłaniające się z praktyki gospodarczej„.

 
Comments

Wspaniale Pani Agnieszko, wielkie gratulacje!